کلیدواژه‌ها = دانشگاه
تعداد مقالات: 4
بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی‌ بدبینی سازمانی(OCQ) در بین کارکنان دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ اختر رحیمی


تحلیل وضعیت موجود همکاری‌های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 63-84

10.22098/ael.2022.1682

شهرام مهرآور گیگلو؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی‌ رهبری زهرآگین (TLQ)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 73-86

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ سلیم کاظمی