دوره و شماره: دوره 2، شماره 1 - شماره پیاپی 5، خرداد 1400، صفحه 1-95 
نقش استرس شغلی بر رضایت شغلی معلمان زن مقطع ابتدایی در طول پاندمی کرونا با آزمون میانجی تعارض کار-خانواده و استرس والدین

صفحه 77-95

عباس قائدامینی هارونی؛ مهرداد صادقی ده چشمه؛ میثم بابایی فارسانی؛ غلام رضا مالکی فارسانی


نقش هوش هیجانی در سبک‏ های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه تربیت مدرس

10.22098/ael.2021.1550

سیده نیلوفر شامرادی؛ بهناز مهاجران؛ علیرضا حسین پور آشنا آباد؛ مجتبی معظمی