مجله رهبری آموزشی کاربردی یک نشریه دسترسی-آزاد، دو سو-ناشناس، و همکار-بررسی می باشد که از سوی دانشگاه محقق اردبیلی به عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می شود. این مجله به منظور فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی با تمرکز بر مباحث رهبری و مدیریت آموزشی پایه گذاری شده است. این مجله در پاسخ به پیشرفت های صورت گرفته در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی انتشار یافته و هدف آن انتشار مقالات پژوهشی با کیفیت که یافته های مرتبط با موضوعات مهم این حوزه را گزارش می دهند، می باشد.   

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این مجله به عنوان یک مجله دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است. با این وجود، مجله هزینه ای برای بررسی، پردازش، و انتشار مقالات علمی از نویسندگان و یا نهادها و سازمان های پژوهشی طلب نمی کند. تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی دانشگاه محقق اردبیلی پشتیبانی مالی می شود.

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشاربهار 1399
 • شاپای الکترونیکی و چاپی 2717-4492
 • ضریب تأثیر در (ISC)
 • رتبه ارزیابی در (ISC)  
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: "ج"
 • درصد پذیرش مقالات:30% 
 • نوبت‌های چاپفصلنامه
 • دسترسی قبلیبلی
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی مدیریت و رهبری آموزشی
 • نوع مجله:   نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی:   علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات:  بلی
 • نمایه شده:   بلی
 • نوع  داوری داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه حداکثر 15 روز
 • زمان داوری حداقل 4هفته
 • ایمیل مجله: jael@uma.ac.ir
 • دسترسی آزاد از: magiran.com, noormags.ir, ensani.ir

مجله رهبری آموزشی کاربردی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

نویسندگان محترم می توانند مقالات خود در زمینه‌های رهبری و مدیریت آموزشی را برای بررسی و چاپ در این مجله ارسال نمایند. مجله رهبری آموزشی کاربردی آمادگی دریافت و بررسی مقالات پژوهشی ارزنده­ پژوهشگران و استادان  این حوزه را که حاصل پژوهش­ های کیفی و کمی باشد را دارد.

*******************

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند


شماره جاری: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1402، صفحه 1-140 

ابر واژگان