کلیدواژه‌ها = کارکنان ستادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی‌ رهبری زهرآگین (TLQ)

دوره 1، شماره 1، بهار 1399، صفحه 73-86

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ سلیم کاظمی