اهداف و چشم انداز

چشم انداز:

فصلنامه‌ رهبری آموزشی کاربردی عطف به نظر کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی بر تخصصی‌ شدن نشریات درسال 1399 موفق به اخذ‌ رتبه علمی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌گردید. با توجه به اهمیت پرداختن همه جانبه به امر رهبری و مدیریت آموزشی و حوزه‌های علمی و مطالعاتی، این مجله در پی برطرف کردن خلاء وجود مجله ای در قلمرو مباحث نظری و کاربردی‌ در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی است. رهبری آموزشی کاربردی که به دو صورت چاپی و الکترونیکی منتشر می‌شود، پذیرای مقالات حاصل از مطالعات و یافته‌های پژوهشی اصیل در زمینه دانش‌های مرتبط با رهبری و مدیریت، مانند روش‌های نوین رهبری و مدیریت آموزشی، بسط و بکارگیری تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی، نظارت و رهبری آموزشی، تصمیم گیری و خط و مشی گذاری و ... است. چشم‌انداز این مجله، تلاش‌ درجهت‌گسترش مرزهای‌ دانش در زمینه رهبری و مدیریت آموزشی‎، اشاعه وگسترش دانش رهبری  و مدیریت آموزشی درحوزه ‎رشته‌های مختلف، بررسی موضوعات و چالش‌های روش‌های  رهبری و مدیریت آموزشی درکشور و ارائه راه حل‌های مناسب برای آنها، نشر یافته ها، الگوها و دستاوردهای نظری و کاربردی در زمینه‌های مختلف با محوریت رهبری و مدیریت آموزشی و بر پایه روش‌های پژوهشی معتبر و توسعه شبکه تعاملی میان محققان است. در همین راستا مدیریت مجله از پژوهشگران و نویسندگان اندیشمند حوزه آموزش از کلیه رشته‌ها و حوزه‌ها دعوت می‌نماید تا با ارسال مقالات ارزشمند خود زمینه ارتقاء کیفیت و پویایی نشریه را فراهم سازند.

اهداف:

مجله رهبری آموزشی کاربردی به منظور نیل به چشم انداز فوق، اهداف زیر را مد نظر خود قرار داده است:

الف) رفع نیازهای علمی و تحقیقاتی در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی

ب) ارتقاء سطح پژوهش در زمینه‌های مرتبط با رهبری و مدیریت آموزشی

ج) نهادینه کردن مطالعات آموزشی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی کشور

د) ایجاد ارتباط میان پژوهشگران

ه) انتشار به موقع یافته‌های نوین پژوهشی در حوزه رهبری و مدیریت آموزشی

و) دست‌یابی به سطح کیفی مورد تأیید نهادهای علمی داخلی(ISC) و بین‌المللی (ISI).