کلیدواژه‌ها = شایسته سالاری
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی چالش های فراروی جانشین پروری در آموزش و پرورش

دوره 1، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 29-44

سعید رجایی پور؛ خالد غفوری؛ محمدصادق کریمی