دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی و اعتبار سنجی الگوی مطلوب جهت استفاده بهینه از کانون تهدیدات نوین آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

یوسف علیزاده؛ شهرام رنجدوست؛ جعفر قهرمانی


نقش هوش هیجانی در سبک‏ های مدیریت تعارض مدیران دانشگاه تربیت مدرس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

سیده نیلوفر شامرادی؛ بهناز مهاجران؛ علیرضا حسین پور آشنا آباد؛ مجتبی معظمی


بررسی موانع به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند آموزش از دیدگاه معلمان شهرستان سرعین در طول سال تحصیلی 1399-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

ناصر رزم طلب


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی‌ بدبینی سازمانی(OCQ) در بین کارکنان دانشگاهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ اختر رحیمی


تجربه زیسته معلمان از اثربخشی آموزش تربیت بدنی در طول بیماری کووید 19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

عباس نقی زاده باقی؛ مهرداد محرم زاده؛ ناصر سرعتی؛ حسین کردلو


بررسی رابطه بین رهبری آموزشی مدیران و فرهنگ مدرسه (مورد مطالعه: مدارس دوره اول متوسطه استان اردبیل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

علی یوسفی؛ عادل زاهدبابلان


مقایسه ی سبک های دلبستگی ناایمن و شفقت به خود در دانش آموزان با وانمودگرایی بالا و پایین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

نسیم رضایی؛ محمدرضا تمنایی فر


فراترکیب نقش رهبری اخلاقی بر آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

سارا بنده مرادی


مدل علّی تعالی سازمانی بر اساس مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با نقش واسطه‌ای اشتیاق شغلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

افسانه کمری؛ فرهاد شریعتی؛ انور شاهمحمدی