ارائه مدلی برای توسعه یادگیری سازمانی در سازمانهای آموزشی باتاکید براستفاده موثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات و خودکارآمدی کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دبیراموزش وپرورش

2 اموزگاراموزش وپرورش

چکیده

برنامه های توسعه منابع انسانی یکی از مهمترین چالشهای دولتها، در استقرار نظامهای جامع مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات است و همان گونه که فناوری ارتباطات و اطلاعات موجب بازآفرینی بسیاری از فرآیندهای کاری روزمره سازمانها نظیر بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، پست الکترونیک، دولت الکترونیک و غیره شده است، رشد روزافزون فناوری اطلاعات همراه با تحولات جدید در آموزش، فرصتی عالی برای ایجاد راههای جدید آموزش را فراهم نموده است و امروزه استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات بدون شک محیطهای یادگیری را تغییر می دهد. در این مقاله به شناسایی عوامل حیاتی موفقیت سیستم آموزش مجازی کارکنان که در بهره گیری در آموزش های شغلی مورد استفاده قرار می گیرند، پرداخته شده است. این مطالعه با بررسی ادبیات مربوط به عوامل حیاتی موفقیت برای سیستمهای اطلاعاتی آغاز می شود و پس از آن عوامل حیاتی موفقیت در سیستم‌های آموزش الکترونیک را بررسی نمود و این مقاله یک چارچوب اولیه برای درک عواملی که در موفقیت پیاده سازی سیستم‌های آموزش مجازی کارکنان در سازمانها تاثیرگذار هستند با بهره گیری از مدل سیستمهای اطلاعاتی دلون و مکلین، معرفی می نماید و همچنین این مطالعه می تواند به ذینفعان که شامل سازمان ها، شرکت ها و کارکنان آنها است، در پذیرش و بکارگیری سیستم آموزش مجازی در سازمان خود کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a Model for the Development of Organizational Development in Educational Organizations with Emphasis on the Use of Information and Communication Technology and Employee Self-Efficacy

نویسندگان [English]

  • Hoshang Kenarkohi 1
  • yasin bazgirpour 2
1 techer high school
2 Elementary teacher
چکیده [English]

Human resource development programs are one of the most important challenges for governments in establishing comprehensive systems based on ICT, and just as ICT recreates many of the day-to-day work processes of organizations such as e-banking, e-commerce, e-mail, e-government. The increasing growth of information technology along with new developments in education, has provided a great opportunity to create new ways of education and today the use of information and communication technology will undoubtedly change the learning environment.This article identifies the critical success factors of the employee's virtual training system that are used in in-service training.This study begins with a review of the literature on critical success factors for information systems and then examines the critical success factors in e-learning systems, and this article introduces a basic framework for understanding the factors that affect the success of the implementation of employee virtual education systems in organizations using the Delon and McLean information systems model, also this study can help stakeholders, including organizations, companies and their employees, in accepting and using the virtual education system in their organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Learning
  • Communication and Self-efficacy
  • Information Technology