اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 423
تعداد پذیرش 173
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 200
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 139

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 17
تعداد مقالات 161
تعداد مشاهده مقاله 279114
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 71689
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 38 روز
متوسط زمان داوری 13 روز
متوسط زمان پذیرش 109 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 57 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 89 روز
درصد پذیرش 41 %