اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 452
تعداد پذیرش 180
تعداد پذیرش بدون داوری 9
تعداد عدم پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 143

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 5
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 293473
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 120149
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 14 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 41 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 110 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 61 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 17 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 97 روز
درصد پذیرش 40 %