اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 344
تعداد پذیرش 139
تعداد پذیرش بدون داوری 7
تعداد عدم پذیرش 154
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 119

مقالات منتشر شده (از سال 1398)
تعداد دوره‌ها 4
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 256168
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 34830
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 15 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 11 روز
متوسط زمان پذیرش 112 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 77 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 47 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 99 روز
درصد پذیرش 40 %