اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی انتشار مقاله:

این نشریه از قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می کند.

وظایف سردبیر:

سردبیر مجله در جهت بهبود کیفیت مجله فعالانه تلاش می­کند.

سردبیر مسئول تصمیم­ گیری در خصوص انتشار مقالات ارسال شده به مجله  است.

بررسی مقالات از نظر همگام بودن با سیاست های هیأت تحریریه مجله و مقید بودن به قوانین تصویب شده از دیگر وظایف سردبیر محسوب می­ شود.

سردبیر باید مقاله را صرفا از نظر محتوایی و بدون توجه به نژاد، جنس، باورهای مذهبی، قومی، شهروندی و یا جهت ­گیری سیاسی نویسندگان بررسی نماید.

سردبیر و هر یک از اعضای هیأت تحریریه نباید هرگونه اطلاعاتی درباره مقاله ارائه شده را جز برای نویسنده مسئول، داوران، ویراستاران و ناشر فاش نماید.

سردبیر نمی­ تواند موارد منتشر نشده در مقالات ارسالی را بدون اجازه کتبی از نویسنده مقاله استفاده کند.

وظایف داوران :

داوران در بررسی کیفی، محتوایی و علمی مقالات به سردبیر نشریه در جهت انتشار مقاله یاری می ­رسانند. داوران از طریق اعضای هیأت تحریریه با نویسنده ارتباط برقرار می ­نمایند تا نویسنده را در جهت بهبود و ارتقا کیفی و محتوایی مقاله یاری رساند.

تمامی اطلاعات موجود در مقالات می­بایست برای داور محرمانه تلقی شود و جز افرادی که توسط سردبیر مجاز شناخته شده است، نباید به شخص دیگری نشان داده یا در مورد آن بحث شود.

داوری مقالات می ­بایست بر اساس مستندات علمی و استدلال کافی باشد و با وضوح و روشنی بیان شود و از اعلام نظر سلیقه­ای و شخصی در داوری مقالات خودداری شود.

داور باید توجه سردبیر را به هرگونه تشابه قابل توجه و یا هم پوشانی بین مقالات در دست بررسی و یا هر مقاله چاپ شده دیگر که از آن اطلاع دارد جلب کند.

اطلاعات ویژه و یا ایده­ های به دست آمده در هنگام داوری باید پنهان نگه داشته شود و نباید برای منفعت شخصی از آن استفاده شود.

هر داوری که احساس کند فاقد صلاحیت لازم برای بررسی یک اثر پژوهشی است به هردلیلی اعم از نبودن موضوع مقاله در حوزه کاری و یا طولانی شدن پروسه داوری به دلیل کمبود وقت یا عدم دسترسی به امکانات کافی و ... باید سردبیر را مطلع نماید و از روند بررسی مقاله انصراف دهد.

توجه به منابع استفاده شده در مقاله از دیگر وظایف داوران است، کلیه تحقیقات، موضوعات و نقل قول­ هایی که در مقاله استفاده شده است می بایست با ارجاع­ دهی کامل در کتابنامه همراه باشد.

داوران، مقالاتی که منافع اشخاص، مؤسسات و شرکت­های خاصی به وسیله آن حاصل می­ شود و یا روابط شخصی در آن مشاهده می­شود را نمی ­بایست برای داوری قبول کنند.

وظایف نویسندگان :

نویسندگان مقالات باید علاوه بر یک گزارش دقیق از کار انجام شده یک بیان علمی خوب از اهمیت آن را نیز ارائه دهند.

مقالات باید با جزئیات کافی و همراه با مرجع باشد تا به دیگران اجازه تکرار کردن آن را بدهد. اظهارات جعلی و نادرست، غیر اخلاقی و است و قابل پذیرش نیست.

ارائه همزمان یک مقاله به چند نشریه و یا ارائه مقالات منتشر شده و یا پذیرش شده در سایر نشریات خلاف قوانین است  و در صورت مشاهده چنین مواردی امتیاز مقاله برای نویسنده لغو خواهد شد.

مقالات ارائه شده توسط نویسندگان می­ بایست کار خود نویسنده ارائه کننده مقاله باشد و هرگونه استفاده از تحقیقات سایر افراد با ذکر منبع در مقاله آورده شود.

از تمام کسانی که سهم قابل توجهی در انجام کار دارند به عنوان نویسندگان مشترک نام برده شود و یا به عنوان همکاران از آنها قدردانی شود.

نویسنده اصلی باید اطمینان حاصل کند که نام تمام نویسندگان مشترک، در مقاله گنجانده شده  و تمام نویسندگان مشترک نسخه نهایی مقاله را دیده و به تأیید آنها رسیده است و برای ارائه آن به مجله برای انتشار موافقت دارند.

نویسنده در هر زمانی که متوجه هرگونه خطا و بی­دقتی در مقاله خود شود، سردبیر مجله یا ناشر را در جریان آن قرار دهد و نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و یا مقاله را  باز پس گیرد.