راهنمای نویسندگان

 

فرم قالب مقاله

نمونه  فرمت مقاله  word

نمونه فرمت مقاله  PDF

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

راهنمای جامع همانندجویی ایرانداک

 

راهنمای نویسندگان مقالات فصلنامه علمی پژوهشی رهبری آموزشی کاربردی

خواهشمند است نکات ذکر شده در راهنمای تهیه مقالات به دقت مطالعه و در تهیه مقاله رعایت گردد. از پذیرش مقاله خارج از قالب نشریه معذوریم.

فایل مقاله با فونت B Mitra اندازه 12 و به صورت تک ستونی نوشته شود. بعد از پذیرش، مقاله توسط نویسندگان در فرمت جدید(قرار داده شده در راهنمای نویسندگان) قرار داده می شود.

بعد از پذیرش اولیه مقاله، نویسندگان محترم باید چکیده مبسوط انگلیسی را طبق شیوه نامه مجله ارسال کنند.شرط پذیرش نهایی مقاله، ارسال چکیده مبسوط می باشد.

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه ایرانداک  برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که  مستقیما از مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند. مقالات میبایست مشابهت کمتر از 10درصد داشته باشند.

ساختار و فرمت مقاله

 • در قالب گزارش یک پژوهش علمی مبتنی بر ملاحظات روش شناختی جدید تدوین شود.
 • مقالات ترجیحاً با استفاده از نرم‌افزار 2010 Microsoft office Word و یا بالاتر نوشته شود.
 • نوع و اندازه‌ حروف برای زبان فارسی با قلم B Mitra و سایز 12 و برای زبان انگلیسی Times New Roman و سایز 10، تعداد صفحات حداکثر در 15 صفحه‌ی (20 سطری)  با حاشیه‌ی 5/2 و فاصله‌ی خطوط 1/15 باشد.
 • عنوان : فونت 12 پررنگ ( Bold )
 • چکیده‌‌ی مقاله 150 تا 250 کلمه (ساختارمند شامل: هدف، روش پژوهش، یافته‌ها و نتیجه‌گیری) به زبان فارسی و انگلیسی تهیه شود (چکیده لاتین در ابتدای چکیده مبسوط مقاله و چکیده فارسی قبل از مقدمه مقاله اصلی آورده شود.
 • واژه­‌های کلیدی (3 تا 6 واژه) در پایان چکیده ‌های فارسی و انگلیسی ذکر شود.
 • به هنگام پذیرش مقاله‌، چکیده‌ی بلند انگلیسی در حد 1200-1000 واژه‌، از مقاله‌ی خود که حاوی حداکثر یک جدول یا نمودار مهم باشد به همراه فایل نهایی مقاله به مجله ارسال فرمائید.
 • ساختار چیکده مبسوط انگلیسی:
 • عنوان مقاله، نام و آدرس نهایی نویسندگان، چکیده انگلیسی کوتاه و در ادامه مقدمه: 250 واژه، روش تحقیق: 250 واژه، یافته‌ها : یک جدول و نمودار مهم همراه با توضیحات در حد 250 واژه، نتیجه‌گیری: 250 واژه و در انتها ملاحظات اخلاقی (پیروی از اصول اخلاق پژوهش، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع) می‌باشد.
 • اصل مقاله شامل:
 • چکیده انگلیسی
 • چکیده مبسوط انگلیسی
 • چکیده فارسی
 • مقدمه (بیان مسئله، پیشینه­‌ و اهداف پژوهش)
 • روش (جامعه‌ی آماری، اندازه ‌ی نمونه و روش نمونه‌گیری، ابزار پژوهش، نحوه‌ی اجرا و روش پژوهش و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها)
 • یافته‌ها (جداول، نمودارها و نتایج حاصل از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی حداکثر 5 جدول)
 • بحث و نتیجه‌­گیری (بحث روی نتایج پژوهش و مقایسه با نتایج قبلی و تبیین یافته­‌ها، بیان محدودیت­‌ها و پیشنهادها) و منابع باشد.
 • ملاحظات اخلاقی (شامل پیروی از اصول اخلاق پژوهش، حامی مالی، مشارکت نویسندگان، تعارض منافع).
 • منابع فارسی و انگلیسی همراه لینک آنلاین مقالات بر اساس APA نگارش شود (مراجعه به فایل پیوست).
 • منابع مورد استفاده به ترتیب الفبایی نام خانوادگی براساس ضوابط APA در پایان مقاله به‌صورت زیر تنظیم شود:

منابع مورد استفاده فارسی در پایان مقاله به زبان انگلیسی برگردانده و به ترتیب حروف الفبای نام‌خانوادگی نگارنده مرتب شوند. در انتهای منابع فارسی که به انگلیسی ترجمه می شوند عبارت (Persian) نوشته شود (پس علاوه بر منابع لاتین و منابع فارسی، ترجمه شده ی منابع فارسی نیز در انتهای مقاله آورده شود). آدرس لینک آنلاین یا  Doi منابع فارسی و لاتین استفاده شده در مقاله همانند فرمت مقالات منتشرشده نوشته شود.

 1. کتاب (تألیف): نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان. نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
 1. کتاب (ترجمه): نام خانوادگی، نام نویسنده ‌یا نویسندگان(سال انتشار به لاتین). عنوان. نام و نام‌خانوادگی مترجم (سال انتشار)، نوبت چاپ، محل چاپ، نام ناشر.
 2. مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام مجله، دوره، شماره، صفحه.
 3. گزارش تحقیق یا پایان نامه: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان (پایان‌نامه­ های کارشناسی‌ارشد یا رساله دکتری یا گزارش تحقیق). نام سازمان یا دانشگاه.
 4. سمینار یا کنفرانس: نام خانوادگی، نام نویسنده‌یا نویسندگان (سال انتشار). عنوان مقاله. نام سمینار یا کنگره، محل برگزاری، صفحه.
 5. در متن مقاله هرجا که لازم است نام خانوادگی مؤلف و سال انتشار در داخل پرانتز نوشته شده و در مورد اصطلاح و اسامی لاتین، معادل خارجی آن در پاورقی ذکر شود.
 • مجله در ویرایش، اصلاح و هم­آهنگ سازی اصطلاح علمی و یا تغییرهای ضروری مقاله آزاد است.
 • مجله در قبول یا رد مقالات دریافت شده آزاد است.
 • مسئولیت درستی هر مقاله به عهده­ی نویسنده(گان) خواهد بود.
 • مقاله‌‌ی ارائه شده نباید قبلاً در هیچ نشریه­ای عیناً ‌چاپ شده باشد.
 • ارسال تعهدنامه‌ی کتبی از طرف نویسنده‌ی مسئول مبنی بر عدم ارائه‌ی مقاله به مجلات دیگر الزامی است.
 • عنوان مقاله و نام نویسنده(گان) به زبان فارسی و انگلیسی همراه با رتبه­ی علمی، محل کار، نشانی کامل، تلفن، آدرس پست الکترونیکی در فایل مشخصات نویسندگان مجزا از متن اصلی نوشته و از سایت ارسال شود.