نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه و سپس نسبت  به ارسال مقاله اقدام نمایند.

 

مجله رهبری آموزشی کاربردی از جمله نشریات علمی علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی است که از سال 1399منتشر شده است. این نشریه مقالات پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های مدیریت آموزشی، رهبری آموزشی و تحقیقاتی که در حوزه علوم تربیتی انجام گرفته اند را منتشر می کند. در این رابطه اعضاء هیأت تحریریه از پژوهشگران محترم درخواست دارد که مقالات حاصل از پژوهش های علمی خود را جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال نمایند.

*******************

فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی  با صاحب امتیازی دانشگاه محقق اردبیلی  در تاریخ 1403/02/22 موفق به کسب نمایه  ISC (موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام ) گردید.

*******************

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشاربهار 1399
 • شاپای الکترونیکی و چاپی 2717-4492
 • ضریب تأثیر در (ISC)
 • رتبه ارزیابی در (ISC)  
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: "ب"
 • درصد پذیرش مقالات:30% 
 • نوبت‌های چاپفصلنامه
 • دسترسی قبلیبلی
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی مدیریت و رهبری آموزشی
 • نوع مجله:   نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی:   علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات بلی
 • نمایه شده:   بلی
 • نوع  داوری داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه حداکثر یک ماه 
 • زمان داوری حداقل دو ماه
 • ایمیل مجله: jael@uma.ac.ir
 • دسترسی آزاد از: magiran.com, noormags.ir, ensani.ir

مجله رهبری آموزشی کاربردی در دو نسخه چاپی و الکترونیکی منتشر می شود.

به استحضار محققان، نویسندگان گرامی می رساند کلیه گواهی های پذیرش این مجله ممهور به مهر مجله و امضای سردبیر دارای اعتبار است. هرگونه استعلام از طریق ایمیل مجله قابل پاسخگویی است.

*******************

نویسندگان محترم می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه ایرانداک (کلیک کنید) برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که حتما باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که  مستقیما از مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند به فصلنامه ارسال نمایند. مقالات میبایست مشابهت کمتر از 10درصد داشته باشند.

نویسندگان محترم برای آشنایی با نحوه مشابهت یابی به راهنمای تصویری در قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

 

 

شماره جاری: دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403 

طراحی و تبیین الگوی پرورش تفکر راهبردی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی

10.22098/ael.2023.11373.1142

یونس رسول دشت؛ جعفر بیک زاد؛ یوسف بیگ زاده؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی


شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فردی اعضای هیئت علمی،رویکرد کیفی

10.22098/ael.2023.12577.1252

شهلا جان احمدی مریان؛ اعظم راستگو؛ یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ مسعود امامی نژاد


ابر واژگان