ادراک دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رهبری آموزشی از کار تیمی در محیط ترکیبی ادوبی کانکت و واتساپ: پیگیری کیفی یک‌ مطالعه پیش ‌آزمایشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روشها و‌برنامه ریزی آموزشی و‌درسی دانشگاه تهران

2 دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی . واحد قم

3 تهران دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22098/ael.2023.13255.1304

چکیده

مقدمه و هدف: هدف این مطالعه تعیین ادراک دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رهبری آموزشی نسبت به تأثیر کار تیمی بر نگرش به کلاس درس و پیشرفت تحصیلی آنان در محیط ترکیبی ادوبی کانکت و واتساپ (متاکوو) بود.
 روش‌شناسی پژوهش: این مطالعه در مرحله کمی بصورت طرح یک‌مرحله‌ای از نوع پیش آزمایشی انجام شد. هفده دانشجوی کارشناسی ارشد به‌عنوان گروه آزمایش پرسش‌نامه‌ «در این کلاس چه می‌گذرد؟» را تکمیل نمودند. پیشرفت تحصیلی آنان توسط آزمونهای مستمر و پایانی اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد کار تیمی روی نگرش دانشجویان به کلاس درس و پیشرفت تحصیلی آنان تأثیر مثبت دارد. برای پیگیری این داده‌ها و شناسایی چگونگی تأثیر کار تیمی، 15 نفر از 17 دانشجوی گروه آزمایش به‌صورت داوطلبانه در مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته شرکت کردند. با استفاده از نرم‌افزار تحلیل کیفی Atlas/ti ، دو مقوله اصلی شامل محیط کلاس و کیفیت یادگیری شناسایی شد.
بحث و نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه می‌تواند انگیزه معلمان را برای اجرای کار تیمی در محیطهای ترکیبی آنلاین افزایش دهد و مدیران را ترغیب کند تا بستر مناسبی را برای اجرا فراهم سازند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Perception of Postgraduate Students in the Field of Educational Leadership of Teamwork in the Hybrid Environment of Adobe Connect and WhatsApp: Qualitative Follow up a Pre-experimental Study

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Keramati 1
  • Fahimeh Ansarizadeh 2
  • Ali Keramati 3
1 University of Tehran
2 Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Qom
3 School of Electrical and Computer Engineering, University of Tehran
چکیده [English]

Background and Objective: The purpose of this study was to determine students' perception of the effect of teamwork in the hybrid environment of Adobe Connect and WhatsApp.
research methodology: This study was carried out in a quantitative phase as a one-stage pre-experimental design. Seventeen master students as the experimental group of the questionnaire "What is happening in this class?" completed. Their academic achievement was measured by the summative evaluation.
Findings: The results showed that teamwork has a positive effect on the classroom attitude and students' academic achievement. To follow up quantitative data and also to identify how teamwork is effective, 17 students voluntarily participated in semi-structured interviews. Using Atlas/ti qualitative analysis software, two main categories including classroom environment and learning quality were identified.
Conclusion: The results of this study can increase teachers' motivation to implement teamwork in online hybrid environments and encourage administrators to provide a suitable platform for implementation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • attitude
  • teamwork
  • e-learning
  • educational leadership
  • deep learning