پرسش‌های متداول

1) آیا پی گیری تلفنی مقاله ضروری است و یا تنها از طریق سایت امکان پذیر و مکفی است؟

پی گیری مقاله صرفا از طریق سایت کفایت می کند و در صورتی که نیاز به تماس تلفنی باشد، دفتر نشریه با شماره درج شده در سامانه ثبت نام نوسط نویسنده تماس برقرار می نماید.

2) آیا لازم است در ابتدای ارسال مقاله تمامی مراجع عینا به انگلیسی ترجمه شود؟

بله تمام مراجع باید به زبان انگلیسی باشد البته برای مراجع فارسی عبارت ‌[in persian] ذکر شود

3) با توجه به اینکه فرمت مقاله دو ستونه است، بررسی اولیه مقاله به صورت ساده و خارج از فرمت دو ستونه نشریه امکان پذیر است؟

خیر، تمامی مقالاتی که خارج از فرمت دو ستونه نشریه باشد، برای اصلاح و به فرمت شدن، به نویسنده بازگردانده می شود و به فرمت شدن مقاله توسط نویسنده کاملا ضروری است.

4) آیا مکاتبات نیز حتما باید با نویسنده مسئول انجام شود؟

بله

5) علت عدم دریافت ایمیل پس از ارسال مقاله چیست؟

عدم اتمام فرآیند ارساله مقاله، در اینصورت لازم است مراحل ثبت نام را تکمیل نمایید.

6) در صورتیکه یک مقاله چند نویسنده دارد، آیا نویسنده اول می بایست اقدام به ارسال مقاله کند؟

برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید اقدام کند و کلیه مکاتبات با نویسنده مسئول خواهد بود.

7) چگونه می توان برای فصلنامه مقاله ارسال کرد؟

ارسال مقاله منحصرا از طریق سامانه الکترونیکی مجله به آدرس http://ael.uma.ac.ir انجام می شود.برای ارسال مقاله در سایت لازم است ابتدا ثبت نام کنید.برای اطلاعات بیشتر می توانیدبه قسمت"راهنمای نویسندگان" مراجعه کنید.

8) چگونه می توانم سایر پرسش های خود را مطرح کنم؟

ابتدا پاسخ پرسش خود را در پرسش های متداول جستجو کنید.اگر پاسخی نیافتید می توانید از طریق سامانه سوال خود را مطرح کنید، حداکثر ظرف یک هفته به شما پاسخ داده خواهد شد.تنها اطلاعاتی که از طریق سامانه و ایمیل فصلنامه به نویسندگان ارسال می شود مورد تایید است و صحبت های حضوری و تلفنی قابل استناد نیست.