قابل توجه پژوهشگران، دانشجویان و اساتید دانشگاهی

دانشگاه محقق اردبیلی، اقدام به انتشار فصلنامه علمی رهبری آموزشی کاربردی (بنابر آئین نامه جدید مجلات علمی ایران) نموده است که برای دستیابی به کیفیت Q1  جهت ارزیابی به کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ارسال خواهد شد، لذا از کلیه محققان و پژوهشگران فعال در عرضه مطالعات و پژوهش های مرتبط با رهبری آموزشی دعوت می نماید تا مقالات خود را حول محورهای مجله از طریق پایگاه نشریه (http://ael.uma.ac.ir/) ارسال فرمایند. این مجله برای شماره بهار و تابستان 1399 آماده دریافت مقالات پژوهشی محققان و نویسندگان است.