ارائه مدل ارزیابی عملکرد سازمانی با رویکرد خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل ،اردبیل ، ایران

2 گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل اردبیل ایران

10.22098/ael.2023.13521.1330

چکیده

امروزه به دلیل رشد و پیشرفت سریع تکنولوژی، سازمان‌هایی می‌توانند در عرصه رقابت باقی بمانند که بتوانند تمامی فعالیت‌های خود را بر پایه خلاقیت و نوآوری ترسیم کنند. دانشگاه‌ها نیز از این مسأله مستثنی نیستند و باید جهت رقابت با سایر دانشگاه‌ها بتوانند عملکرد خود را بر پایه خلاقیت و نوآوری ترسیم کنند. لذا هدف از انجام این پژوهش، ارائه مدل ارزیابی عملکرد سازمانی با رویکرد خلاقیت و نوآوری در دانشگاه‌ها است. پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به سبک داده‌بنیاد است.‏ مشارکت‌کنندگان پژوهش را اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها (دارای حداقل 5 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک دکتری) تشکیل می‌داد که حجم نمونه پس از اشباع نظری به تعداد 12 نفر و به‌صورت هدفمند قضاوتی انتخاب گردید. گردآوری داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختارمند و تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات به روش فن مضمون (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) و با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام شد. و با روش تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری به بررسی اعتبار و اطمینان داده‌ها و متغیرها و مدل مفهومی پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing an organizational performance evaluation model with creativity and innovation approach in higher education

نویسندگان [English]

  • robab hazrati kondeh 1
  • mohammad rouhi eisaloo 2
1 Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
2 Department of Management and Accounting, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Today, due to the rapid growth and development of technology, organizations can remain competitive if they can design all their activities based on creativity and innovation. Universities are not exempt from this issue and they must be able to draw their performance based on creativity and innovation in order to compete with other universities. Therefore, the purpose of this research is to provide an evaluation model of organizational performance with the approach of creativity and innovation in universities. The research method is qualitative and the type of Grounded Theory. The participants of the research were university faculty members (with at least 5 years of service experience and at least a doctorate degree), and the sample size after theoretical saturation was 12 people and in a purposeful judgment. selected. Data collection was done through semi-structured interview and data analysis using thematic method (open coding, axial coding and selective coding) and using MAXQDA software. And with the method of confirmatory factor analysis and structural equations, the validity and reliability of the data and variables and the conceptual model have been investigated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • appraisal
  • organizational performance
  • creativity
  • innovation
  • Grounded Theory