کلیدواژه‌ها = دانشگاه
اعتبارسنجی مدل سنجش مدیریت آموزش های ضمن خدمت کارکنان در دانشگاه ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22098/ael.2023.12079.1211

شهرام رنجدوست؛ رقیه علیزاده قیلو


تحلیل وضعیت موجود همکاری‌های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی ایران

دوره 3، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 63-84

10.22098/ael.2022.1682

شهرام مهرآور گیگلو؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی ویژگی‌های روانسنجی پرسشنامه‌ی‌ رهبری زهرآگین (TLQ)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 73-86

ابراهیم آریانی قیزقاپان؛ سلیم کاظمی