دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 10، شهریور 1401 
بررسی و تبیین الگوی شایستگی مدیران مدارس در اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش

صفحه 1-10

10.22098/ael.2022.10598.1088

محسن زارعی؛ امیرحسین سلطانی فلاح؛ علی فلاحتکار؛ محمد باقری دادوکلایی