موضوعات = رهبری آموزشی کاربردی
فراترکیب نقش رهبری اخلاقی بر آموزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

سارا بنده مرادی؛ زهرا زنگوئی پور مطلق


مدل‌سازی تاثیر رهبری آموزشی بر خودرهبری معلمان با میانجی‌گری توسعه حرفه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 دی 1401

10.22098/ael.2023.11517.1159

علی خالق خواه؛ افشین عابدی نیا؛ شهلا جان احمدی


اثرات روانی-اجتماعی و رفتاری کووید-19 بر سبک زندگی دانش‌آموزان نوجوان: مطالعه‌ای مبتنی بر تحلیل متن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1401

10.22098/ael.2022.11084.1113

سیاوش محمّدی مزلقانی؛ مهرناز آزادیکتا؛ جمال صادقی


بررسی تجربه زیسته آموزشیاران، سوادآموزان و متخصصان درباره برنامه‌های نهضت سوادآموزی با تاکید بر فرصت‌ها و چالش‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22098/ael.2023.12837.1273

کمال نصرتی هشی؛ حسین آقادخت؛ سمیه سربازپور


الگوی رهبری یادگیری‌محور در مدارس ابتدایی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 فروردین 1403

10.22098/ael.2023.13073.1291

خلیل زندی؛ سیامک صادقی


آینده‌پژوهی توسعه آموزش هوشمند با در نظر گرفتن نقش فناوری‌های نوین

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 176-194

10.22098/ael.2024.14391.1401

مرتضی محمدی زنجیره؛ سیدمرتضی مرتضوی؛ مرتضی هادی زاده


تحلیل پدیدارشناسانه برنامه کارآموزی مهارت آموزان طرح استخدامی ماده 28 وزارت آموزش و پرورش

دوره 5، شماره 1، فروردین 1403

10.22098/ael.2024.14338.1395

اسد حجازی؛ رضا ساعی مهربان؛ صفی اله رمضان خانی؛ فائزه قدوسی


شناسایی شایستگی های رهبران آینده در نظام آموزش عالی

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 85-102

10.22098/ael.2024.13601.1334

مهدی عزیزی؛ غلامرضا شمس؛ محمود ابوالقاسمی