موضوعات = مدیریت آموزشی
شناسایی ویژگی های مدارس اثر بخش با استفاده از رویکرد سنتزپژوهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 دی 1401

10.22098/ael.2023.12107.1213

سلیم کاظمی؛ افشین دیوبند؛ فائزه کشاورز؛ هانیه قبله وردی؛ دریا عاقل زاده


بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با کارتیمی و عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1402

10.22098/ael.2023.12743.1262

ربابه محمدباقری؛ لیلا بنیادی


تاثیر رهبری اخلاقی و اشتیاق شغلی بر پاسخگویی سازمانی با میانجی آوای سازمانی در دانشگاه محقق اردبیلی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.11360.1140

مهدی معینی کیا؛ فردین فروغی سوها؛ رسول ارشادی فرد؛ عظیم امیدوار


طراحی مدل پیاده ‏سازی مدیریت دانش در نظام آموزش عالی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.11836.1186

سیده نیلوفر شامرادی؛ مجتبی معظمی؛ فاطمه احمدبیگی


شناسایی و طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه فردی اعضای هیئت علمی،رویکرد کیفی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.12577.1252

شهلا جان احمدی مریان؛ اعظم راستگو؛ یوسف نامور؛ صدرالدین ستاری؛ مسعود امامی نژاد


نقش شایستگی حرفه‌ای و خوش‌بینی علمی در پیش‏بینی بهره‌وری آموزشی اعضای هیأت علمی

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2023.12774.1267

لیلی آزادی بریس؛ عادل زاهد؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه


طراحی الگوی ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی مدیریت بالندگی حرفه‌ای دانشگاه فرهنگیان

دوره 5، ویژه نامه رهبری در آموزش عالی، فروردین 1403

10.22098/ael.2024.14675.1413

محمدرضا عبدلی؛ علی یزدخواستی؛ تقی آقاحسینی؛ هادی رمضانیان


چارچوب مفهومی آموزش مبتنی بر شایستگی با رویکرد فراترکیب

دوره 4، شماره 4، دی 1402، صفحه 165-186

10.22098/ael.2024.14053.1375

ابوالحسن حسینی؛ زهرا غفوری؛ حامد محمدی


طراحی الگوی مدیریت آموزش و یادگیری توانمندساز کارکنان

دوره 4، شماره 3، مهر 1402، صفحه 19-36

10.22098/ael.2023.12828.1270

حسن خدمتی؛ محمد رضا بهرنگی؛ رضا سورانی یانچشمه


بازنمایی تجارب زیسته اساتید دانشگاه از چالش‌های آموزش مجازی در دوره کرونا

دوره 4، شماره 2، تیر 1402، صفحه 1-22

10.22098/ael.2023.11487.1157

احسان پروین؛ شهرام مهرآور گیگلو؛ عباس خاکپور؛ تقی اکبری